Albatros Akademi | DİSLEKSİ EĞİTİCİ EĞİTİMİ
DİSLEKSİ EĞİTİCİ EĞİTİMİ
Eğitim saatleri

DİSLEKSİ EĞİTİCİ EĞİTİMİ

₺4.400

Eğitim Hakkında

Kursumuz

1-12 Mart 2023

tarihleri arasında yapılacaktır.

Öğrenme Güçlüğü Olan Çocukların Eğitimi Uzaktan Eğitim Hizmet İçi Programımız Gazi Üniversitesi ve Disleksi Derneği İşbirliğinde gerçekleştirilmektedir.

Programımız toplam 25 ders saattir.

BU PROGRAMIN AMACI     :

Eğitime katılan uzmanlara öğrenme güçlüğü olan çocukları erken okur yazarlık becerileri bakımından okumaya ve yazmaya hazırlama, akıcı ve doğru okuma, okuduğunu anlama, yazılı ifade becerilerinin desteklenmesi konusunda yeterlilikler kazandırmaktır.

EĞİTİMCİLERİMİZ               :

Prof. Dr. E. Rüya Özmen (Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü)

Doç. Dr. Arzu Doğanay Bilgi (Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü)

Dr. Öğrt. Üyesi Hanefi Sanır (Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü)

Arş. Gör. Selma Tufan (Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü)

KİMLER BAŞVURABİLİR    :

Lisans ya da yüksek lisansı aşağıdaki alanlarda yapmış olmak;

 • Özel eğitim bölümü (işitme-görme- zihin-üstün)

 • Sınıf öğretmenliği

 • Pdr /Psikoloji

 • Okul öncesi öğretmenliği

 • Çocuk Gelişimi

 • Dil ve Konuşma Terapistleri

 • Matematik öğretmenliği

 • Türkçe öğretmenliği

 • Aileler (aileler için katılım belgesi verilecektir.)

  Aileler haricinde üstteki ölçütleri karşılayan katılımcılara eğitim sertifikası verilecektir.

  Yukardaki ölçütleri karşılamayan kişiler de kursa katılabilir. Onlara katılım sertifikası

  verilecektir.

 • Aileler ve diğer branşlar (aileler ve diğer branşlar için katılım belgesi verilecektir.)

Aileler ve Lisans/Yüksek Lisansını tamamlamamış olanlar haricinde yukarıdaki ölçütleri karşılayan katılımcılara eğitim sertifikası verilecektir.

 

 

EĞİTİM SÜRESİ             : 25 saat

DEVAM ZORUNLUĞU : En az 23 saat

KURS GÜNLERİ             : 8 gün 3’er saat 12 Mart 4 saat

KURS SAATLERİ            :

1-2 Mart        19.00-22.00 (3’er saat)

         8, 9 Mart       19.00-22.00 (3’er saat)

         4, 5, 11 Mart  18.00 21.00 (3’er saat)

         12 Mart         13.00 15.00 17.00-19.00 (4 saat)

ÜCRET                                :

8 Günlük katılım: 3.600 TL

Günlük Katılım   : 450 TL

Fiyatlara KDV Hariçtir.

***Aşağıdaki programda günlük katılımlar sağlanabilir. Günlük katılımlar için sadece katılım belgesi verilecektir. Sertifika sadece 23 saati tamamlayanlara verilecektir.

P R O G R A M

01 Mart 2023 : İlkokuma yazma öğretimi

19.00 – 22.00 / Doç. Dr. Arzu Doğanay Bilgi
İlkokuma yazma öğretiminde öğrenme güçlüğü olan öğrenciler için ne tür düzenlemeler
yapılması ve ne tür stratejiler uygulanması gerektiği konusunda bilgi verilecektir.


02 Mart 2023 : Okuma Hızının Artırılması ve Okuma Hatalarının Düzeltilmesi

19.00 – 22.00 / Prof. Dr. Emine Rüya Özmen
Öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin okuma hızı ve hatası performansının belirlenmesi, akıcı okumanın kazandırılmasının ve okuma hatalarının düzeltilmesinde kullanılacak teknikler sunulacak ve örneklendirilecektir.


04 Mart 2023: Şemalarla Okuduğunu Anlama Öğretimi

18.00 – 21.00 / Prof. Dr. Emine Rüya Özmen
Bilgi veren ve öyküleyici metin yapıları tanıtılacaktır. Şemalarla okuduğunu anlama öğretimi sunulacaktır.


05 Mart 2023:  Okuduğunu Anlama Öğretimde Stratejiler

18.00 – 21.00 / Prof. Dr. Emine Rüya Özmen
Okuduğunu anlama öğretiminde kullanılan okuma öncesi, sırası ve sonrası stratejiler ve strateji paketleri tanıtılacak ve örneklendirilecektir.


08 Mart2023: Motivasyon

 19.00 – 22.00 / Dr. Öğr. Üyesi  Hanifi Sanır
Okuma motivasyonun etki eden faktörler sunulacaktır. İçsel ve dışsal motivasyonu sağlamak için yapılacak uygulamalar tanıtılacaktır.


09 Mart 2023: Yazılı İfade Öğretim Stratejisi

19.00 – 22.00 / Prof. Dr. Emine Rüya Özmen
Metin yazma öğretim stratejileri tanıtılacaktır. Strateji paketleri örneklendirilecektir. Ör (POWER)


11 Mart 2023: Temel Matematik Becerilerinin Öğretimi

 18.00 – 21.00 /  Doç. Dr. Arzu Doğanay Bilgi
Okul öncesi dönemde sayı hissi ve sayma becerilerinin gelişimi üzerinde durulacak ve bu temel matematik becerilerinin geliştirilmesine yönelik öğretimsel stratejiler örnek materyaller sunulacaktır.


12 Mart 2023: Şemalarla Matematik Problemi Çözme

 13.00 – 15.00 ve 17.00 – 19.00 (4 saat) /Ar. Gör. Selma Tufan
Dört işlem problemlerinin alt türleri ve bu alt türlere uygun problem yapısı şemaları tanıtılacak, problem çözme sürecinde görsel temsillerin önemi ve şematik düzenleyicilerin problem çözmedeki işlevi açıklanacak, şemaya dayalı problem çözme stratejilerinin öğretim aşamaları örneklendirilerek anlatılacaktır.

Verilecek materyaller:

Sunum notları, yazılı ifade konuları, düzeltme ve kontrol etme kontrol listeleri, strateji basamakları izleme kontrol listesi

 

   

   

SERTİFİKALARIMIZ

Alan dışından katılım yapanlara Katılım Belgesi verilmektedir.

Programımızda MEB’de rehber öğretmen olarak atanmış diğer alan mezunlarına da sertifika verilmektedir.

Kursumuzu ilanda belirtilen şartları tamamlayarak bitiren kursiyerlerimize Gazi Üniversitesi ve Derneğimiz logolu sertifikalar verilmektedir.

Bu sertifika için MEB onayı alınmamıştır.

MEB onaylı sertifikalar Türkiye hinterlandında, Üniversite onaylı sertifikalar ise uluslararası nitelik taşıdığı için MEB onayı tercih edilmemiştir.

Ayrıca, derneğimiz Avrupa Disleksi Birliği Türkiye Ülke temsilcisi olduğu için uluslararası STK olarak verdiği sertifikalar da uluslararası onaylı olmaktadır.

Sertifikalarımız ile Rehabilitasyon Merkezlerine atanma yapılmamaktadır.

Rehabilitasyon Merkezlerine atama yapılan sertifikalar MEB’in açtığı 240 saatlik sertifikalardır.

2014 yılından bu yana her yıl, müfredata uygun ve güncel yaklaşımlardan örnekler ekleyerek verilen eğitimlerimiz alanda otorite olan hocalarımız eşliğinde dolu dolu yapılmaktadır.

Kursumuzun sonunda aldığınız sertifikalar, kursiyerlerimizin yetkinliğini artırmak, kendi işyerlerinde veya çalıştıkları işyerlerinde sertifikalarını belirtmek amacıyla verilmektedir. Siz de eğitimlerimizde sonra kendi danışmanlık merkeziniz ya da eğitim kurumunuzu açabilir veya kendinizi geliştirerek tercih edilen hocalarımızdan olabiliriniz.

Sertifikalar PDF formatında kursiyerlere gönderilmektedir. Basılı olarak gönderilmemektedir.

KURS MATERYALLERİMİZ

Online yapmış olduğumuz kurslarımızda, ders öncesinde hocalarımız tarafından kursiyerlerimize mail ortamında ders içerikleri ve/veya materyaller gönderilmektedir.

Yüzyüze yapılan eğitimlerimizde aşağıda örneği verilen kitapçık şeklinde verilmektedir. Mail olarak gönderilen materyalleri kursiyerlerimiz çıktı olarak alabilir, etkinlikleri bu çıktılardan yapabilirler.

TANITIM VİDEOSU

Kursumuz hakkında her türlü soru ve

bilgi için 0534 593 6 777 arayabilirsiniz.

Syllabus

Eğitim saatleri

Kursumuz 8 Gün 25 saat sürmektedir. 1 - 12 Mart 2023 tarihleri arasında zoom platformundan yapılacaktır.