Albatros Akademi |

ÖZEL EĞİTİM ALANI

Doç. Dr. ARZU DOĞANAY BİLGİ Kişisel Bilgiler E-posta: arzudb@gazi.edu.tr Web: ht ps://avesis.gazi.edu.tr/arzudb EğitimBilgileri Doktora,GaziÜniversitesi,EğitimBilimleriEnstitüsü,ZihinEngel iler Eğitimi (Dr),Türkiye 2004 -2009 YüksekLisans,GaziÜniversitesi,EğitimBilimleriEnstitüsü,ÖzelEğitim(Yl) (Tezli),Türkiye 1999 -2002 Lisans,GaziÜniversitesi,GaziEğitimFakültesi,ÖzelEğitimBölümü,Türkiye 1990 -1994 Yaptığı Tezler Doktora,Zihinselyetersizliğiolanöğrencilerinbilgiverenmetinlerianlamalarında uyarlanmış çokögelibilişsel strateji öğretimininetkililiği,GaziÜniversitesi,EğitimBilimleriEnstitüsü,ZihinEngel iler Eğitimi (Dr),2009 YüksekLisans,Uygunolmayandavranışı,uygundavranışıödülendirmeninişaretiolarakkulananöğretimmateryalinin öğretmenödülerininart ırılmasına etkisi,GaziÜniversitesi,EğitimBilimleriEnstitüsü,ÖzelEğitim(Yl) (Tezli),2002 Araştırma Alanları SosyalveBeşeriBilimler,Eğitim,ÖzelEğitim Akademik...

ÖZEL EĞİTİM ALANI

Prof. Dr. EMİNE RÜYA ÖZMEN Kişisel Bilgiler E-posta: eruya@gazi.edu.tr Web: ht ps://avesis.gazi.edu.tr/eruya EğitimBilgileri Doktora, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Özel Eğitim (Dr),Türkiye 1994 -1998 Yüksek Lisans, Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı,Türkiye 1984 -1988 Lisans, Hacettepe Üniversitesi, Ev Ekonomisi Yüksekokulu, Çocuk Gelişimi...

Özel Eğitim Alanı

Arş.Gör. SELMA TUFAN EğitimBilgileri  Doktora,GaziÜniversitesi,EğitimBilimleriEnstitüsü,ÖzelEğitim(Dr),Türkiye 2016 -DevamEdiyor YüksekLisans,GaziÜniversitesi,GaziEğitimFakültesi,ÖzelEğitimBölümü,Türkiye 2014 -2016 LisansÇiftAnadal,AnkaraÜniversitesi,EğitimBilimleriFakültesi,ÖzelEğitimBölümü,Türkiye 2008 -2014 Lisans,AnkaraÜniversitesi,EğitimBilimleriFakültesi,ÖzelEğitimBölümü,Türkiye 2005 -2014 YabancıDil er İngilizce,C2Ustalık Yaptığı Tezler YüksekLisans,ŞEMAYADAYALIPROBLEMÇÖZMESTRATEJİSİVEKENDİNİ İZLEMENİNHAFİFDÜZEYDEZİHİN ENGELLİÖĞRENCİLERİNSÖZLÜMATEMATİKPROBLEMLERİNİÇÖZMEBECERİLERİNEETKİSİ,GaziÜniversitesi,Eğitim BilimleriEnstitüsü,EğitimBilimleriEnstitüsü,2016 Araştırma Alanları Eğitim Akademik Unvanlar / Görevler AraştırmaGörevlisi,GaziÜniversitesi,GaziEğitimFakültesi,ÖzelEğitim,2013 -DevamEdiyor Diğer Dergilerde YayınlananMakaleler I. Zihinsel Yetersizliği Olan Öğrencilere TamSaatleri Ayırt Etme...

Özel Eğitim Alanı

Dr. Ufuk Özkubat, 2007 yılında Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Özel Eğitim Öğretmenliği Programı’nda lisans eğitimini tamamladı. 2010 yılında Gazi Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü’nde yüksek lisans eğitimini ve ardından aynı üniversite ve bölümde 2019 yılında doktora eğitimini tamamladı. 2007 ile 2013 yılları arasında çeşitli illerde...

Özel Eğitim Alanı

EĞİTİM BİLGİLERİ 2019 – Devam EdiyorDoktora Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Özel Eğitim (Dr), Türkiye 2016 – 2019Yüksek Lisans Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Zihin Engellerin Eğitimi (Yl) (Tezli), Türkiye 2012 – 2015Lisans Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü, Türkiye YAPTIĞI TEZLER 2019Yüksek...

ÇALIŞMA ALANLARI  Obsesif Kompulsif Bozukluklar (OKB)  Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler  Zihinsel Değerlendirme  Psikolojik Değerlendirme  Wechsler Çocuklar İçin Zeka Ölçekleri  Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu  Öğrenme Güçlüğü ÜYELİKLER  Türk Psikologlar Derneği  Klinik Psikoloji Araştırmaları Derneği YAYINLAR A) Uluslararası Hakemli...

Psikoloji Alanı

ÖZEL EĞİTİM / DİSKALKULİ ALANI

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü Öğretim Üyesidir. Öğrenme Güçlüğü ve Zihinsel Engellilerle ilgili çalışmalar yapmaktadır. Touch-Math sistemi ile matematik öğretimi konusunda eğitimlerimizi vermektedir.  

ÖZEL EĞİTİM ALANI

Prof. Dr. Cevriye Ergül Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Öğretim Üyesi   Eğitim     Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Doktora Curriculum and Instruction / Special Education Arizona State University 2007 Y. Lisans (tezli) Special Education Arizona State University 2002 Lisans Psikoloji Ankara Üniversitesi 1998   Deneyim...

Meral Çilem ÖKCÜN AKÇAMUŞ Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Öğretim Üyesi ÖĞRENİM DURUMU Doktora Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Özel Eğitim Ankara Üniversitesi 2015 Yüksek Lisans Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Özel Eğitim Marmara Üniversitesi 2009 Lisans Eğitim Bilimleri Fakültesi / Zihin Engelliler Öğretmenliği Ankara Üniversitesi 2006 DENEYİM...

Özel Eğitim Alanı

2003 yılında Hacettepe Üniversitesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümünden mezun oldu. Aynı yıl, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Özel Eğitim Anabilim Dalında Yüksek Lisans Eğitimine başlayarak 2006 yılında bilim uzmanlığını aldı. 2006 yılında Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Özel Eğitim Anabilim Dalında başladığı doktora eğitimini 2011...

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Eğitim Doktora : Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Özel Eğitim, 2019 Yüksek Lisans: Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Özel Eğitim, 2013 Lisans : Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Sınıf Öğretmenliği, 2009 Mesleki Deneyim 03/2018 -Halen Öğretim...

ÖZEL EĞİTİM ALANI

DOÇENT ve PROFESÖR 2010 – NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ AHMET KELEŞOĞLU EĞİTİM FAKÜLTESİ / ÖZEL EĞİTİM BÖLÜMÜ YARDIMCI DOÇENT 2001 – 2010 NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ AHMET KELEŞOĞLU EĞİTİM FAKÜLTESİ / ÖZEL EĞİTİM BÖLÜMÜ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 1994 – 2000 NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ AHMET KELEŞOĞLU EĞİTİM FAKÜLTESİ /...

Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi EBF Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü (1995), yüksek lisans eğitimini Selçuk Üniversitesi’nde yine aynı bilim dalında (2008) tamamlamıştır. 25 yıllık mesleki hayatında eğitim kurumlarının bütün kademelerinde (anasınıfı, ilkokul-ortaokul, lise, dershane, rehabilitasyon merkezi, üniversite) çalışmanın vermiş olduğu bir tecrübeye sahiptir. 2017 yılından...