Albatros Akademi | Dr. Öğr. Görevlisi Psk. Cihat ÇELİK

Dr. Öğr. Görevlisi Psk. Cihat ÇELİK

Psikoloji Alanı

ÇALIŞMA ALANLARI
 Obsesif Kompulsif Bozukluklar (OKB)
 Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler
 Zihinsel Değerlendirme
 Psikolojik Değerlendirme
 Wechsler Çocuklar İçin Zeka Ölçekleri
 Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu
 Öğrenme Güçlüğü
ÜYELİKLER
 Türk Psikologlar Derneği
 Klinik Psikoloji Araştırmaları Derneği
YAYINLAR
A) Uluslararası Hakemli (SSCI ve SCI Kapsamında Yer Alan) Dergilerde Yayınlanan
Makaleler
 Çelik, C., Erden G., Özmen, S. ve Tural-Hesapçıoğlu, S. (2017). Dikkat Eksikliği
Hiperaktivite Bozukluğu’nda Wechsler Çocuklar İçin Zekâ Ölçeği’nin İki Sürümünün
Karşılaştırılması ve Okuma Becerilerinin Değerlendirilmesi. Türk Psikiyatri Dergisi,
28(2):104-116.
 Yiğit, İ., Çelik, C. ve Erden G. (2017). Üstün Yetenekli Çocukların WÇZÖ-R ve WÇZÖIV Puanlarının Karşılaştırılması. Türk Psikoloji Dergisi 32(79):80-91.
 Tural-Hesapçıoğlu, S., Çelik, C., Özmen, S. ve Yiğit, İ. (2016). Dikkat Eksikliği
Hiperaktivite Bozukluğu bulunan çocuklarda Wechsler Çocuklar İçin Zekâ Ölçeği
Gözden Geçirilmiş Formunun (WÇZÖ-R) incelenmesi: Alt testlerin, Kaufman ve
Bannatyne sınıflandırmalarının yordayıcı gücü. Türk Psikiyatri Dergisi, 27(1): 31-40.
DOI: 10.5080/u7985
 Taycan, O., Şar, V., Çelik, C. ve Erdoğan-Taycan, S. (2014). Trauma-Related Psychiatric
Comorbidity of Somatization Disorder among Women in Eastern Turkey. Comprehensive
Psychiatry, 55(8): 1837-1846. DOI: 10.1016/j.comppsych.2014.08.052.
 Taycan, O., Erdoğan-Taycan, S. ve Çelik, C. (2014). Relationship of burnout with
personality, alexithymia and coping behaviors among physicians in a semiurban and rural
area in Turkey. Archives of Environmental & Occupational Health, 69(3): 159-166. DOI:
10.1080/19338244.2013.763758.
 Kadak, M.T., Balsak, F., Besiroğlu, L. ve Çelik, C. (2014). Relationships between
cognitive appraisals of adolescents with OCD and their mothers. Comprehensive
Psychiatry, 55(3): 598-603. DOI: 10.1016/j.comppsych.2013.11.013.
 Taycan, O., Erdoğan-Taycan, S. ve Çelik, C. (2013). Doğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan
bir ilde Devlet Hizmet Yükümlülüğünün hekimler üzerindeki etkileri ve tükenmişlik.
Türk Psikiyatri Dergisi, 24(3): 182-191.
 Selvi, Y., Beşiroğlu, L., Aydın, A., Güleç, M., Atlı, A., Boysan, M. ve Çelik, C. (2012).
Relations between childhood traumatic experiences, dissociation, and cognitive models in
obsessive compulsive disorder. International Journal of Psychiatry in Clinical Practice,
16(1): 53-59. DOI: 10.3109/13651501.2011.617458.
B) Ulusal Hakemli (Alan İndeksli) Dergilerde Yayınlanan Makaleler
 Yiğit, İ. ve Çelik, C. (2016). İlişki Doyumunun Erken Dönem Uyum Bozucu Şemalar,
Kişilerarası İlişki Tarzları ve Kendilik Algısı Açısından Değerlendirilmesi. Türk Psikoloji
Yazıları, 19(38): 77-87.
 Çelik, C. (2016). Zihinsel Yetersizliği/Zihinsel Gelişme Geriliği Olan Çocukların
Wechsler Çocuklar için Zekâ Ölçeği-IV (WÇZÖ-IV) ile Değerlendirilmesi. Türkiye
Klinikleri Psikoloji Özel Dergisi, 1(1): 28-35.
 Çelik C., Yiğit, İ, Erden, G ve Vural M. A. (2016). Zihinsel Gelişim Geriliği Olan
ÇocuklardaWechsler Çocuklar İçin Zekâ Ölçeği Geliştirilmiş Formunun Faktör Yapısının
İncelenmesi. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 23(1): 17-28.
 Çelik, C., Yiğit, İ. ve Erden, G. (2015). Wechsler Çocuklar İçin Zekâ Ölçeği Geliştirilmiş
Formunun Doğrulayıcı Faktör Analizi: Normal Zihinsel Gelişim Gösteren Çocukların
Oluşturduğu Bir Örneklem. Türk Psikoloji Yazıları, 18 (35): 21-29.
 Çelik C. (2014). Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunun Değerlendirilmesinde
Wechsler Çocuklar İçin Zeka Ölçeklerinin Kullanımı. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı
Dergisi, 21(1): 65-78.
C) Ulusal ve Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
 Yiğit İ., Guzey Yiğit M., Koç H. ve Çelik C. (2017) Childhood abuse, maladaptive
schemas and psychopathology: A comparison of clinical and non-clinical samples of
adolescents. The 15th European Congress of Psychology, 11-14 July, Amsterdam,
Hollanda.
 Çelik, C., Yiğit, İ., Erden, G. ve Vural, M.A. (2015). Zihinsel Gelişim Geriliği Olan
Çocuklarda Wechsler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği Geliştirilmiş Formunun Faktör
Yapısının İncelenmesi. VII. Işık Savaşır Klinik Psikoloji Sempozyumu, 25-26 Mayıs,
Ankara.
 Yiğit, İ. ve Çelik, C. (2015). İlişki Doyumunun Erken Dönem Uyum Bozucu Şemalar,
Kişilerarası İlişki Tarzları ve Kendilik Algısı Açısından Değerlendirilmesi. VII. Işık
Savaşır Klinik Psikoloji Sempozyumu, 25-26 Mayıs, Ankara.
 Çelik, C., Yiğit, İ. (2014). Wechsler Çocuklar İçin Zekâ Ölçeği Geliştirilmiş Formunun
Türkiye Örnekleminde Doğrulayıcı Faktör Analizi. 18.Ulusal Psikoloji Kongresi, 9-12
Nisan, Bursa.
 Taycan, O., Şar, V., Çelik, C. (2013). Complex Post-Traumatic Stress Disorder
Presenting as Somatization Disorder. The 13th European Society for Traumatic Stress
Studies Conference, 6-9 June 2013, Bologna, Italy.
 Hesapçıoğlu, S., Özmen, S., Çelik, C., Yiğit, İ. (2013). Wechsler Çocuklar için Zeka
Ölçeği Yeniden Gözden Geçirilmiş Formunun Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu
Bulunan Çocuklarda Kaufman ve Bannatyne Yorumları Açısından İncelenmesi.
23.Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 15-18 Mayıs, Edirne.
 Çelik, C., Beşiroğlu, L. (2009). Obsesif-Kompulsif Bozuklukta Çocukluk Çağı Travmatik
Yaşantıları, Dissosiyatif Yaşantılar ve Bilişsel Süreçler. Türkiye Psikiyatri Derneği 13.
Bahar Sempozyumu, 15-18 Nisan, Antalya.