Albatros Akademi | Öğr. Gör. Dr. Burcu Kılıç Tülü

Öğr. Gör. Dr. Burcu Kılıç Tülü

Özel Eğitim Alanı

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Bölümü
Eğitim
Doktora : Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü,
Özel Eğitim, 2019
Yüksek Lisans: Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü,
Özel Eğitim, 2013
Lisans : Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Sınıf Öğretmenliği, 2009
Mesleki Deneyim
03/2018 -Halen Öğretim görevlisi, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Özel
Eğitim Bölümü, Ankara
02/2014-03/2018 Uzman, Ankara Üniversitesi, Özel Eğitim Araştırma ve Uygulama
Merkezi, Ankara

12/2010- 01/2014 Öğretmen, Yaman Şirinler Özel Eğitim Merkezi, Ankara
Uzmanlık Alanları
Öğrenme güçlüğü, öğrenme güçlüğü olan çocukların sosyal becerileri, erken okuryazarlık,
zihin kuramı, okuma güçlükleri
Yayınlar
Makale Çalışmaları
Ergül, C., Akoğlu, G., Ökcün-Akçamuş, M. Ç., Demir, E., Kılıç-Tülü, B., & Bahap-Kudret, Z.
(2020). Longitudinal results on phonological awareness and reading performance of Turkishspeaking children by socioeconomic Status. Education and Science, (Erken görünüm).
Ergül, C., Ökcün-Akçamuş, M. Ç., Akoğlu, G., Bahap-Kudret, Z., Kılıç-Tülü, B., Demir, E.,
& Okşak, F. E. (2020). Türkçe konuşan çocuklarda fonolojik işlemleme becerileri ilk okuma
performansını yorduyor mu? Boylamsal sonuçlar. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Dergisi, (Erken görünüm).
Ergül, C., Kılıç-Tülü, B., Demir, E., Akoğlu, G., Ökcün-Akçamuş, M. Ç., & Bahap-Kudret, Z.
(2020). Anne eğitim düzeyi, sözcük bilgisi ve sesbilgisel farkındalık becerilerinde bir risk
faktörü mü? Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, Erken
Görünüm. doi: 10.21565/ozelegitimdergisi.589613
Özbek, A. B., Kılıç Tülü, B., & Ergül, C. (2019). An intervention to improve the writing skills
of students with learning disabilities: Stop & list strategy. Insights into Learning Disabilities,
16(2), 155-171.
Ergül, C., Ökcün-Akçamuş, M. Ç., Akoğlu, G., Demir, E., Kılıç-Tülü, B., & Bahap-Kudret, Z.
(2019). Longitudinal investigation of endogenous and exogenous predictors of early literacy
in Turkish-speaking kindergartners. Early Child Development and Care, DOI:
10.1080/03004430.2019.1670654.
Kılıç-Tülü, B. & Ergül, C. (2016). Öğrenme güçlüğü olan çocukların duyguları tanıma
becerileri. Özel Eğitim Dergisi, 17(3), 207-230.
Kılıç-Tülü, B. & Ergül, C. (2016). Öğrenme güçlüğü olan çocukların sözel olmayan ipuçlarını
algılama becerileri. Türk Psikoloji Dergisi, 11 (2), 32-45.
Uluslararası kongrelerde sunulmuş sözlü bildiriler
Ergül, C., Bahap-Kudret, Z., Akoğlu, G., Ökcün-Akçamuş, M. Ç., Kılıç-Tülü, B., &
Yalçın, S. (2019, Haziran). Birinci sınıftaki okuma becerileri yazma başarısını ne düzeyde
yorduyor? Paper presented at the 6th International Eurasian Educational Research Congress,
Ankara.
Ergül, C., Bahap-Kudret, Z., Ökcün-Akçamuş, M. Ç., Akoğlu, G., Kılıç-Tülü, B., & Yalçın,
S. (2019, Haziran). Birinci sınıftaki yazma başarısını yordayan değişkenler: Dil, erken
okuryazarık ve bilişsel beceriler. Paper presented at the 6th International Eurasian Educational
Research Congress, Ankara.
Ergül, C., Ökcün-Akçamuş, M. Ç., Akoğlu, G., Kılıç-Tülü, B., Bahap-Kudret, Z., & Demir, E.
(2019, Haziran). Sesbilgisel işlemleme okumayı öğrenme sürecindeki başarıyı yorduyor mu?
Boylamsal Bir Çalışma. Paper presented at the 6th International Eurasian Educational
Research Congress, Ankara.
Ergül, C., Kılıç-Tülü, B., Demir, E., Akoğlu, G., Ökcün-Akçamuş, M. Ç., & Bahap-Kudret, Z.
(2019, May). Developmental profiles of kindergarten children’s vocabulary and phonological
awareness skills by maternal education level. Paper presented at the International Conference
on Education (EDU2019), Ahtens, Greece.
Özbek, A. B., Kılıç-Tülü, B., & Ergül, C. (2018). Öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin
tanımsal metin yazma becerilerinin dur, düşün, listele stratejisi ile geliştirilmesi (An
Intervention to Improve the Writing Skills of Students with Learning Disabilities: Stop & List
Strategy). Paper presented at the V. International Eurasian Educational Research Congress, 3-
5 Mayıs 2018, Antalya.
Ergül, C., Akoğlu, G., Ökcün-Akçamuş, M. Ç., Demir, E., Kılıç-Tülü, B., & Bahap-Kudret, Z.
(2018, Ekim). Okuma yazmayı öğrenme süreci: Farklı sosyoekonomik düzeylerden gelen
çocuklardaki başarı farklılıkları. Uluslararası IV. Çocuk Gelişimi Kongresi’nde sunulmuş
sözlü bildiri, Ankara.
Ergül, C., Akoğlu, G., Ökcün-Akçamuş, M. Ç., Bahap-Kudret, Z. Demir, E., & Kılıç Tülü, B.
(2018, Mayıs). Sesbilgisel farkındalık ve hızlı isimlendirme: Okuma başarısını yorduyor
mu? 17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumunda Sözlü Bildiri, Ankara, Türkiye.
Ergül, C., Ökcün-Akçamuş, M. Ç., Akoğlu, G., Demir, E., Kılıç Tülü, B., & Bahap-Kudret,
Z. (2018, Mayıs). Çalışma belleği bileşenlerinin okuma ve yazma becerilerinin kazanımındaki
etkileri. 17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumunda Sözlü Bildiri, Ankara, Türkiye.
Ergül, C., Akoğlu, G., Ökcün-Akçamuş, M. Ç., Demir, E., Kılıç Tülü, B., & Bahap-Kudret,
Z. (2018, May). Okul öncesi dönemde sosyoekonomik özelliklerin çalışma belleği
performansına etkisi. Paper presented at the VIII. International Congress on Research in
Education (ICRE), Manisa, Turkey.
Ergül, C., Akoğlu, G., Ökcün-Akçamuş, M. Ç., Demir, E., Bahap-Kudret, Z., & Kılıç Tülü,
B., (2018, May). Erken okuryazarlık becerilerinin ediniminde sosyoekonomik düzeye ilişkin
farklılıklar. Paper presented at the VIII. International Congress on Research in Education
(ICRE), Manisa, Turkey.
Kılıç-Tülü, B., Ökçün-Akçamuş, M. Ç. ve Ergül, C. (2018). Aynı dil düzeyindeki normal
gelişen ve otizm spektrum bozukluğu olan çocukların sözel çalışma belleği performanslarının
karşılaştırılması. 5. International Eurosian Educational Research Congress, 3-5 Mayıs 2018,
Antalya.
Ökçün-Akçamuş, M. Ç., Kılıç-Tülü, B. ve Ergül, C. (2018). Otizm spektrum bozukluğu olan
çocukların sözel öykülemelerinin makro yapısal özellikleri: akranları ile karşılaştırmalı bir
çalışma. International Eurosian Educational Research Congress, 3-5 Mayıs 2018, Antalya.
Ergül, C., Ökcün-Akçamuş, M. Ç., Akoğlu, G., Demir, E., Kılıç-Tülü, B., & Demir, Ş. (2017,
Ekim). Çalışma belleği ve ev erken okuryazarlık ortamı erken okuryazarlık becerilerinin
gelişiminde etkili mi? Türkçe konuşan çocuklar örneği. 5. Uluslararası Okul Öncesi Kongresi,
18-21 Ekim, 2017, Ankara.
Ergül, C., Ökcün-Akçamuş, M. Ç., Akoğlu, G., Demir, E., Kılıç-Tülü, B., & Demir, Ş. (2018,
Mart). Anasınıfına devam eden çocukların ev erken okuryazarlık ortamı, dil gelişimi ve
çalışma belleğinin yılsonundaki erken okuryazarlık düzeyini yordama gücü: Boylamsal bir
çalışma. 2. Uluslararası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi, 29 Mart-1 Nisan 2018,
Antalya.
Ergül, C., Ökcün-Akçamuş, M. Ç., Akoğlu, G., Demir, E., Kılıç-Tülü, B., & Bahap-Kudret, Z.
(2018, Nisan). Çalışma belleği ve bileşenlerinin okuma ve yazma becerilerinin kazanımındaki
etkileri. 17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, 11-14 Nisan 2018, Ankara.
Ergül, C., Akoğlu, G., Ökcün-Akçamuş, M. Ç., Bahap-Kudret, Z., Demir, E., & Kılıç-Tülü, B.
(2018, Nisan). Sesbilgisel farkındalık ve hızlı isimlendirme: Okuma başarısını yorduyor mu?
17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, 11-14 Nisan 2018, Ankara.
Özbek, A. B., Kılıç-Tülü, B. ve Ergül, C. (2018). Öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin
tanımsal metin yazma becerilerinin dur, düşün, listele stratejisi ile geliştirilmesi. V.
Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, 3-5 Mayıs 2018, Antalya.
Kılıç-Tülü, B., Ökçün-Akçamuş, M. Ç. ve Ergül, C. (2018). Aynı dil düzeyindeki normal
gelişen ve otizm spektrum bozukluğu olan çocukların sözel çalışma belleği performanslarının
karşılaştırılması. V. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, 3-5 Mayıs 2018,
Antalya.
Ökçün-Akçamuş, M. Ç., Kılıç-Tülü, B. ve Ergül, C. (2018). Otizm spektrum bozukluğu olan
çocukların sözel öykülemelerinin makro yapısal özellikleri: akranları ile karşılaştırmalı bir
çalışma. V. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, 3-5 Mayıs 2018, Antalya.
Ulusal kongrelerde sunulmuş sözlü bildiriler
Sucuoğlu, B., Kılıç, B., Demirkaya, P. N., & İşcen F. K. (2011, Ekim). Türkiye’de özel ve
genel eğitim öğretmen ve öğretmen adaylarının sınıf yönetimi ve sosyal beceri öğretimi bilgi
düzeylerinin incelenmesi. 21. Ulusal Özel Eğitim Kongresi’nde sunulmuş bildiri, Kıbrıs.
Kılıç-Tülü, B., & Ergül, C. (2014). Öğrenme güçlüğü olan çocukların sözel olmayan
ipuçlarını algılama becerileri. 24. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, 25-27 Eylül 2014, Edirne.
Kılıç-Tülü, B., & Ergül, C. (2016). Öğrenme güçlüğü olan çocukların duyguları anlama
becerileri. 26. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, 05-08 Ekim 2016, Eskişehir.
Ulusal ve Uluslararası Toplantılar
20-22 Ekim 2011, 21. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Doğu Akdeniz Üniversitesi Eğitim
Fakültesi Özel Eğitim Bölümü, Kıbrıs.
1-5 Şubat 2012, Uluslararası Katılımlı Ulusal Disiplinlerarası Erken Müdahale Kongresi
(Udemko 2012), Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü, Antalya.
25-27 Eylül 2014, 24. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Trakya Üniversitesi. Eğitim Bilimleri
Fakültesi Özel Eğitim Bölümü, Edirne.
05-08 Ekim 2016, 26. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Anadolu Üniversitesi. Eğitim Bilimleri
Fakültesi Özel Eğitim Bölümü, Eskişehir.
02-05 Mayıs 2018, V. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, Akdeniz
Üniversitesi, Antalya.
Proje ve Benzeri Çalışmalar
Bursiyer (Haziran 2016 – Haziran 2019) – TÜBİTAK tarafından desteklenen “5 Yaş Grubu
Çocukların Dil, Erken Okuryazarlık ve Bilişsel Becerilerinin Gelişimsel Profili ve Okuma
Becerilerini Yordama Gücü: 3 Yıllık Boylamsal Bir Çalışma (215K027)” isimli proje (Bütçe:
455.790 TL).
Bursiyer, (Nisan 2011– Ekim 2013) – TÜBİTAK tarafından desteklenen “Erken Okuryazarlık
Testi (Erot) Geliştirme Çalışması” ” isimli proje (Bütçe: 143.566 TL).