Albatros Akademi | Prof. Dr. Cevriye ERGÜL

Prof. Dr. Cevriye ERGÜL

ÖZEL EĞİTİM ALANI

Prof. Dr. Cevriye Ergül

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Öğretim Üyesi

 

Eğitim    

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl
Doktora Curriculum and Instruction / Special Education Arizona State University 2007
Y. Lisans (tezli) Special Education Arizona State University 2002
Lisans Psikoloji Ankara Üniversitesi 1998

 

Deneyim

Kurum Adı

Kurum Adresi

Başlama ve Bitiş Tarihi Unvan / Görev
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü Cebeci, Ankara 2020-Halen Prof. Dr.
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü Cebeci, Ankara 2013-2020 Doç. Dr.
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü Cebeci, Ankara 2010-2013 Yar. Doç. Dr.
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü Cebeci, Ankara 2009-2010 Dr. Arş. Gör.
Araştırma Kuruluşu- Southwest Institute for Families and Children with Special Needs Scottsdale, Phoenix, Arizona, ABD 2007-2009 Dr. – Araştırma ve Veri Yönetimi Bölümü Müdürü
Centers of Excellence in Arizona Projesi – Arizona State University Tempe, Arizona, ABD 2003-2007 Arş. Gör.
Youth-Centered Model for Transition of Arizona YSHN: Healthy and Ready to Work Projesi – Arizona State University Tempe, Arizona, ABD 2002-2003 Arş. Gör.
A Family-Centered Approach to Early and Prescriptive Assessment of Children at-Risk for Learning Disabilities and Behavior Disorders Projesi – Arizona State University Tempe, Arizona, ABD 2001-2003 Arş. Gör.

 

İdari Görevler

Görev Bölüm/Program Üniversite Başlama ve Bitiş Tarihi
Bölüm Başkanlığı Özel Eğitim Bölümü Ankara Üniversitesi 2019 – Halen
Koordinatör Engelsiz Ankara Üniversitesi Ankara Üniversitesi 2018 – Halen

 

Projeler

Kıdemli Uzman (Mayıs 2020 – Devam ediyor) – Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Faydalanıcısı olduğu “Bütünleştirici Eğitim İçin Özel Eğitim Hizmetlerinin Kalitesinin Artırılması İçin Teknik Yardım” başlıklı TREESP2.1.IQSES/P-01 (EuropeAid/139588/IH/SER/TR) kodlu proje

Koordinatör (Mart 2018 – Aralık 2020) – UNICEF tarafından desteklenen “Consultancy on development of early childhood and primary education assessment framework for children with disabilities (Engeli olan çocuklar için okul öncesi eğitimi ve ilkokulda değerlendirme çerçevesi geliştirme: RFP-TURA-2017-29/LRPS-2017-9136873)” isimli proje (Bütçe: 811.450 TL).

Araştırmacı (Eylül 2018– Eylül 2020) – TÜBİTAK tarafından desteklenen “Hafif Düzeyde Zihinsel Öğrenme Engelli Tanılı Kaynaştırma Öğrencilerinin Bilimsel Süreç Becerilerinin Geliştirilmesi Üzerine Bir Araştırma (118R017)” isimli proje (Bütçe: 67.062 TL).

Yürütücü (Haziran 2016 – Haziran 2019) – TÜBİTAK tarafından desteklenen “5 Yaş Grubu Çocukların Dil, Erken Okuryazarlık ve Bilişsel Becerilerinin Gelişimsel Profili ve Okuma Becerilerini Yordama Gücü: 3 Yıllık Boylamsal Bir Çalışma (215K027)” isimli proje (Bütçe: 455.790 TL).

Araştırmacı (Temmuz 2016– Temmuz 2018) – TÜBİTAK tarafından desteklenen “Ortaokul Öğrenme Güçlüğü Tanılı Kaynaştırma Öğrencilerine Yönelik Fen Deneyleri Kılavuzunun Hazırlanması, Uygulanması ve Değerlendirilmesi (116R013)” isimli proje (Bütçe: 92.800 TL).

Yürütücü (Eylül 2011– Eylül 2013) – TÜBİTAK tarafından desteklenen “5–6 Yaş Çocukların Erken Okuryazarlık Becerilerinin Geliştirilmesine Yönelik Etkileşimli Kitap Okuma Programı’nın Etkililiğinin İncelenmesi (111K161)” isimli proje (Bütçe: 146.716 TL).

Araştırmacı (Nisan 2011– Ekim 2013) – TÜBİTAK tarafından desteklenen “Erken Okuryazarlık Testi (EROT) Geliştirme Çalışması (110K589)” isimli proje (Bütçe: 143.566 TL).

Araştırmacı (2007-2009) – ABD’de Department of Education tarafından desteklenen ve Arizona State University ve Southwest Institute for Families and Children with Special Needs işbirliği ile yürütülen “The Mohave Desert Early Literacy Coalition”   isimli proje (Bütçe: $7.000.000).

Değerlendirme Uzmanı (2007-2009) – Southwest Institute for Families and Children with Special Needs bünyesinde, ABD’de Department of Education tarafından desteklenen üç farklı Early Reading First Project’in (Ohio, Delaware ve Louisiana) yıllık değerlendirme ve gelişim raporlarının oluşturulması.

Bursiyer (2003-2007) – ABD’de Department of Education tarafından desteklenen ve Arizona State University ve Southwest Institute for Families and Children with Special Needs işbirliği ile yürütülen “Centers of Excellence in Arizona – An Early Reading First Project” isimli proje (Bütçe: $5.500.000).

Bursiyer (2002-2003) – ABD’de Department of Education tarafından desteklenen ve Arizona State University ve Southwest Institute for Families and Children with Special Needs işbirliği ile yürütülen “Youth-Centered Model for Transition of Arizona YSHN: Healthy and Ready to Work” isimli proje (Bütçe: $2.700.000).

Bursiyer (2001-2003) – ABD’de Department of Education tarafından desteklenen ve Arizona State University ve Southwest Institute for Families and Children with Special Needs işbirliği ile yürütülen “A Family-Centered Approach to Early and Prescriptive Assessment of Children at-Risk for Learning Disabilities and Behavior Disorders”  isimli proje (Bütçe: $3.400.000).

Yayınlar

Makale Çalışmaları

Ergül,C., Akoğlu, G., Ökcün-Akçamuş, M. Ç., Demir, E., Kılıç Tülü, B., & ,Bahap Kudret,  Z. (2021).  Longitudinal results on phonological awareness and reading performance of Turkish-speaking children by socioeconomic status (Türkçe Konuşan Çocukların Farklı Sosyoekonomik Düzeylerde Sesbilgisel Farkındalık ve Okuma Performansına İlişkin Boylamsal Sonuçlar). Eğitim ve Bilim, 46(205), 49-68. Doi: 10.15390/EB.2020.8991

Ergül, C., Ökcün-Akçamuş, M. Ç., Akoğlu, G., Bahap Kudret,  Z., Kılıç Tülü B., Demir, E., & Okşak F. E. (2020).  Türkçe konuşan çocuklarda fonolojik işlemleme becerileri ilk okuma performansını yorduyor mu? Boylamsal sonuçlar. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Doi: 10.16986/HUJE.2020062765

Ergül, C., Kılıç Tülü, B., Demir, E., Akoğlu, G., Ökcün-Akçamuş, M.Ç., & Bahap Kudret, Z. (2020).  Anne eğitim düzeyi, sözcük bilgisi ve sesbilgisel farkındalık becerilerinde bir risk faktörü mü? Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 21(4), 711-735. Doi: 10.21565/ozelegitimdergisi.589613

Fırat, T., & Ergül, C. (2020). 3D Strateji öğretiminin öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin bilişsel ve üstbilişsel stratejileri kazanmalarına etkisi. Kastamonu Education Journal, 28(3), 1390-1406. doi: 10.24106/kefdergi.4025

Delimehmet Dada, Ş., & Ergül, C. (2020). Öğrenme güçlüğü olan ve olmayan öğrencilerin sözcük bilgisi ve okuduğunu anlama becerileri arasındaki ilişki.  Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 21(1), 1-22. DOİ: 10.21565/ozelegitimdergisi.544840

Demirtaş, Ç. P., & Ergül, D. (2020). Düşük okuma başarısı gösteren çocuklarda okuma, sesbilgisel farkındalık, hızlı isimlendirme ve çalışma belleği becerilerinin incelenmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 53(1), 209-240. DOİ: 10.30964/auebfd.479111

Fırat, T., & Ergül, C. (2019). Effects of the TWA strategy ınstruction on reading comprehension of students with learning disabilities. Educational Research Quarterly, 43(2), 24-54.

Özbek, A. B., Kılıç Tülü, B., & Ergül, C. (2019). An intervention to improve the writing skills of students with learning disabilities: Stop & list strategy. Insights into Learning Disabilities, 16(2), 155-171.

Ergül, C., Ökcün-Akçamuş, M. Ç., Akoğlu, G., Demir, E., Kılıç-Tülü, B., & Bahap-Kudret, Z. (2019). Longitudinal investigation of endogenous and exogenous predictors of early literacy in Turkish-speaking kindergartners. Early Child Development and Care. DOI: 10.1080/03004430.2019.1670654

Er Nas, S., Şenel Çoruhlu, T., Çalık, M., Ergül, C., & Gülay, A. (2019). Öğrenme güçlüğü yaşayan ortaokul öğrencilerine yönelik Fen Bilimleri Deneyleri Kılavuzunun etkililiğinin incelenmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi 20(3), 1-34. DOI: 10.21565/ozelegitimdergisi.484937

Ergül, C., Çağla, Ö.Y., & Demir, E. (2018). 5-10 yaş grubu çocuklara yönelik geliştirilmiş Çalışma Belleği Ölçeğinin geçerlik ve güvenirliği. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 14(2), 187-214.

Özbek, A. B., Ergül, C. (2018). İlkokul 4. sınıf ders kitaplarının okunabilirliklerinin değerlendirilmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(2), 653-668.

Kargın, T., Güldenoğlu, B. ve Ergül, C. (2017). Dinlediğini anlama becerisinin okuduğunu anlama üzerindeki yordayıcılığının incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 25(6), 2369-2384.

Altındağ, Ö. ve Ergül, C. (2017). Examination of addition and subtraction performances of students with and without learning disabilities. International Online Journal of Educational Sciences, 9(2), 1-15. DOI: https://doi.org/10.15345/iojes.2017.03.016

Altındağ, Ö. ve Ergül, C. (2017). Öğrenme güçlüğü ve matematik güçlüğü yaşayan öğrencilerin toplama ve çıkarma işlemlerindeki hatalarına ilişkin öğretmen görüşleri. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30(1), 167-190.

Kargın, T., Güldenoğlu, B. ve Ergül, C. (2017). Anasınıfı çocuklarının erken okuryazarlık beceri profili: Ankara örneklemi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 18(1), 61-87. DOI: 10.21565/ozelegitimdergisi.299868.

Ergül, C., Akoğlu, G., Karaman, G., ve Sarıca, D. (2017). Anasınıfında uygulanan etkileşimli kitap okuma programının sonraki okuma becerilerine etkisi: İzleme çalışması. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 10(2), 191-219.

Ergül, C., Sarıca, D., Akoğlu, G., ve Karaman, G. (2017). The home literacy environments of Turkish kindergarteners: Does SES make a difference? International Journal of Instruction, 10(1), 187-202.

Kılıç-Tülü, B. ve Ergül, C. (2016). Öğrenme güçlüğü olan çocukların duyguları tanıma becerileri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 17(3), 207-229. DOI: 10.21565/ozelegitimdergisi.266131

Ergül, C., Sarıca, D., ve Akoğlu, G. (2016). Etkileşimli kitap okuma: Dil ve erken okuryazarlık becerilerinin geliştirilmesinde etkili bir yöntem. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 17(2), 193-204. DOI: 10.21565/ozelegitimdergisi.246307

Ergül, C., Akoğlu, G., Sarıca, D., Karaman, G., Tufan, M., Bahap, Z., & Deniz, K. Z. (2016). An adapted dialogic reading program for Turkish kindergarteners from low SES backgrounds. Journal of Education and Training Studies, 4(7), 169-184. doi:10.11114/jets.v4i7.1565

Güldenoğlu, B., Kargın, T. ve Ergül, C., (2016). Sesbilgisel bilgi ve becerilerin okuma ve okuduğunu anlama becerileri üzerindeki etkisinin incelenmesi. İlköğretim Online, 15(1), 251-272. doi: http://dx.doi.org/10.17051/io.2016.25973.

Kılıç-Tülü, B. ve Ergül, C. (2015). Öğrenme güçlüğü olan çocukların sözel olmayan ipuçları ile aktarılan duyguları algılama becerileri. Türk Psikoloji Dergisi, 30(76), 32-44.

Mısırlı Taşdemir, Ö. ve Ergül, C. (2015). WISC-R temelinde üstün yeteneklilik profil analizi: Ankara ili örneği. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 16(3), 271-289. DOI: 10.1501/Ozlegt_0000000232

 

Kargın, T., Ergül, C., Büyüköztürk, Ş., ve Güldenoğlu, B. (2015). Anasınıfı çocuklarına yönelik Erken Okuryazarlık Testi (EROT) geliştirme çalışması. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 16(3), 237-268. DOI: 10.1501/Ozlegt_0000000231

Ergül, C., Akoğlu, G., Sarıca, D., Tufan, M., ve Karaman, G. (2015). Anasınıflarında gerçekleştirilen birlikte kitap okuma etkinliklerinin “Etkileşimli Kitap Okuma” bağlamında incelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(3), 603-619. DOI: 10.17860/efd.88429

Ergül, C., Karaman, G., Akoğlu, G., Tufan, M., Sarıca, A.D. ve Bahap-Kudret, Z. (2014).  Okul öncesi öğretmenlerinin “Erken Okuryazarlık” kavramına ilişkin bilgi düzeyleri ve sınıf uygulamaları. İlköğretim Online, 13(4), 1449-1472. DOI: 10.17051/io.2014.71858

Sarıca, A. D., Ergül, C., Akoğlu, G., Deniz, K. Z., Karaman, G., Bahap-Kudret, Z., Tufan, M. (2014). Ev erken okuryazarlık ortamı ölçeği – EVOK: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. International Online Journal of Educational Sciences, 6(2), 444-459.  DOI: http://dx.doi.org/10.15345/iojes.2014.02.016

Akoğlu, G., Ergül, C., ve Duman, Y. (2014). Etkileşimli kitap okuma: Korunmaya muhtaç çocukların alıcı ve ifade edici dil becerilerine etkileri. İlköğretim Online, 13(2), 622‐639.

 

Ergül, C., Baydık, B., ve Demir, Ş. (2013). Özel eğitim öğretmen adaylarının ve öğretmenlerinin zihin engelliler öğretmenliği lisans programı yeterliklerine ilişkin görüşleri.  Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri (Educational Sciences: Theory & Practice). 13(1), 499-522.

 

Ergül, C. (2012). Okumada güçlük yaşayan öğrencilerin okuma performanslarının öğrenme güçlüğü riski açısından değerlendirilmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri (Educational Sciences: Theory & Practice). 12(3), 2033-2057.

 

Ergül, C. (2012). Language and narrative skills in young children with special health care needs. Eğitim Araştırmaları-Eurasian Journal of Educational Research, 46, 63-80.

 

Baydık, B., Ergül, C., ve Bahap Kudret, Z. (2012). Okuma güçlüğü olan öğrencilerin okuma akıcılığı sorunları ve öğretmenlerinin bu sorunlara yönelik uygulamaları. İlköğretim Online, 11(3), 778-789.

 

Ergül, C. (2009). Öğretimsel düzenlemeler modelinin erken çocukluk özel eğitiminde kullanılması. Özel Eğitim Dergisi, 10(1), 41-53.

      

Roskos, K., Ergul, C., Bryan, T., Burstein, K., Christie, J., & Han, M. (2008). Who’s learning what words and how fast: Preschoolers’ vocabulary growth in an early literacy program. Journal of Research in Childhood Education, 22(3), 275-290.

 

Bryan, T., Stiles, N., Burstein, K., Ergul, C., & Chao, P. C. (2007). “Am I supposed to understand this stuff?” Youth with special health care needs readiness for transition. Education and Training in Developmental Disabilities, 42(3), 330-338.

 

Bryan, T., Burstein, K., Chao, P. C., & Ergul, C. (2006). The relationship between health status, language development, and behavior in young children. Physical Disabilities: Education and Related Services, 24(2), 7-20.

 

Chao, P. C., Bryan, T., Burstein, K., & Ergul, C. (2006). Family-centered intervention for young children at-risk for language and behavior problems. Early Childhood Education Journal, 34 (2), 147-153.

 

Bryan, T., Burstein, K., & Ergul, C. (2004). The social-emotional side of learning disabilities: A science-based presentation of the state of the art. Learning Disability Quarterly, 27, 45-52.

Yazılan kitaplar veya kitaplarda bölümler

Mısırlı-Taşdemir, Ö., & Ergül, C. (2019). İki gereksinimlilik: Öğrenme güçlüğü ve üstün yetenek. E. R. Özmen & A. Ataman (Ed.), Öğrenme Güçlüğü ve Özel Yetenek (ss. 151-178). Ankara: Maya Akademi.

 

Ergül, C. (2018). Erken dil ve okuryazarlık becerilerinin sonraki okuma güçlükleri ile ilişkisi: Kanıt, teori ve uygulama. G. Akoğlu & C. Ergül (Çeviri Ed.) Erken Okuryazarlık Araştırmaları El Kitabı (Handbook of Early Liteacy Research) (ss. 97-112). Ankara: Nobel.

 

Akoğlu, G., & Ergül, C. (Çeviri Ed.) (2018). Erken Okuryazarlık Araştırmaları El Kitabı (Handbook of Early Liteacy Research). Ankara: Nobel.

 

Ergül, C., Özgür-Yılmaz, Ç., & Demir, E. (2016). Çalışma Belleği Ölçeği. Ankara: Ankara Üniversitesi.

 

Ergül, C., & Demir, E. (2016). Hızlı İsimlendirme Testi. Ankara: Ankara Üniversitesi.

 

Kargın, T., Ergül, C., & Güldenoğlu, B. (2016). Erken okuryazarlık testi (EROT). Ankara: Eğiten Kitap.

 

Ergül, C. (2016). Etkileşimli Kitap Okuma Programı (EKOP): Kuramsal temelleri, uygulama adımları, uygulama örnekleri (Ed.). Ankara: Eğiten Kitap.

 

Ergül, C. (2011). Küçük çocuklar için zorunlu hizmetler. G. Akçamete (Çeviri Ed.), Özel gereksinimi olan küçük çocuklar (Very young children with special needs) (ss. 455-488). Ankara: Nobel.

 

Ergül, C. (2010). Sık rastlanan yetersizlikler. İ. H. Diken (Ed.), Erken çocukluk eğitimi (ss. 247-277). Ankara: Pegem Akademi.

 

Bryan, T., Ergul, C., & Burstein, K. (2008). Curriculum based measurement of preschoolers’ early literacy skills. In L. Justice & C. Vukelich (Eds.), Achieving excellence in preschool literacy instruction (pp. 317-338). NY: The Guilford Press.

 

Teknik Raporlar

Burstein, K., Ergul, C., & You, B. K. (2008) Delaware Early Reading First Annual Report – Year 3. Delaware Center for Teacher Education at the University of Delaware, ABD.

 

Burstein, K., Hunter, L., Kenison, R., Burke, S., Ergul, C., & Levine, V. (2007). Steps toward caring communities. Valley of the Sun United Way, Phoenix, Arizona, ABD.

 

Burstein, K., & Ergul, C. (2007) Delaware Early Reading First Annual Report – Year 2. Delaware Center for Teacher Education at the University of Delaware, ABD.

 

 

Uluslararası kongrelerde sunulmuş sözlü bildiriler

 

Özbek, A. B., & Ergül, C. (2019, Haziran). Öğrenme güçlüğü olan öğrencilerde strateji öğretimi yazılımının okuduğunu anlama becerilerinin geliştirilmesine etkisi. 6th International Eurasian Educational Research Congress, 19-22 Haziran, Ankara.

Ergül, C., Bahap-Kudret, Z., Akoğlu, G., Ökcün-Akçamuş, M. Ç., Kılıç-Tülü, B., & Yalçın,  S. (2019, Haziran). Birinci sınıftaki okuma becerileri yazma başarısını ne düzeyde yorduyor? 6th International Eurasian Educational Research Congress, 19-22 Haziran, Ankara.

Ergül, C., Bahap-Kudret, Z., Ökcün-Akçamuş, M. Ç., Akoğlu, G., Kılıç-Tülü, B., & Yalçın, S. (2019, Haziran). Birinci sınıftaki yazma başarısını yordayan değişkenler: Dil, erken okuryazarlık ve bilişsel beceriler. 6th International Eurasian Educational Research Congress, 19-22 Haziran, Ankara.

Ergül, C., Ökcün-Akçamuş, M. Ç., Akoğlu, G., Kılıç-Tülü, B., Bahap-Kudret, Z., & Demir, E. (2019, Haziran). Sesbilgisel işlemleme okumayı öğrenme sürecindeki başarıyı yorduyor mu? Boylamsal Bir Çalışma. 6th International Eurasian Educational Research Congress, 19-22 Haziran, Ankara.

Ergül, C., Kılıç-Tülü, B., Demir, E., Akoğlu, G., Ökcün-Akçamuş, M. Ç., & Bahap-Kudret, Z. (2019, May). Developmental profiles of kindergarten children’s vocabulary and phonological awareness skills by maternal education level. International Conference on Education (EDU2019), 13-16 Mayıs, Ahtens, Greece.

Ergül, C., Akoğlu, G., Ökcün-Akçamuş, M. Ç., Kılıç-Tülü, B., Demir, E., & Bahap-Kudret, Z. (2019, Nisan). Anasınıfında sesbilgisel farkındalık ve hızlı isimlendirme becerilerinde farklı düzeylerde başarı gösteren çocukların okuma başarılarının boylamsal olarak incelenmesi. 10. International Congress on Research in Education, 20-22 Nisan 2019, Antalya.

Ergül, C., Akoğlu, G., Ökcün-Akçamuş, M. Ç., Demir, E., Kılıç-Tülü, B., & Bahap-Kudret, Z. (2018, Ekim). Okuma yazmayı öğrenme süreci: Farklı sosyoekonomik düzeylerden gelen çocuklardaki başarı farklılıkları. Uluslararası IV. Çocuk Gelişimi Kongresi, 22-24 Ekim, Ankara.

Ergül, C., Kılıç-Tülü, B., Akoğlu, G., Ökcün-Akçamuş, M. Ç., Demir, E., & Bahap-Kudret, Z. (2018, Ekim). Çocukların erken okuryazarlık becerilerinin profil analizi: Sosyoekonomik düzeyin rolü. Uluslararası IV. Çocuk Gelişimi Kongresi, 22-24 Ekim, Ankara.

Ergül, C., Akoğlu, G., Demir, E., Ökcün-Akçamuş, M. Ç., Kılıç-Tülü, B., & Bahap-Kudret, Z. (2018, Mayıs). Okul öncesi dönemde sosyoekonomik özelliklerin çalışma belleği performansına etkisi. VIII. International Congress on Research in Education, 9-11 Mayıs 2018, Manisa.

Ergül, C., Akoğlu, G., Ökcün-Akçamuş, M. Ç., Demir, E., Bahap-Kudret, Z., & Kılıç-Tülü, B. (2018, Mayıs). Erken okuryazarlık becerilerinin ediniminde sosyoekonomik düzeye ilişkin farklılıklar. VIII. International Congress on Research in Education, 9-11 Mayıs 2018, Manisa.

Kılıç-Tülü, B., Ökçün-Akçamuş, M. Ç. ve Ergül, C. (2018). Aynı dil düzeyindeki normal gelişen ve otizm spektrum bozukluğu olan çocukların sözel çalışma belleği performanslarının karşılaştırılması. 5. International Eurosian Educational Research Congress, 3-5 Mayıs 2018, Antalya.

Ökçün-Akçamuş, M. Ç., Kılıç-Tülü, B. ve Ergül, C. (2018). Otizm spektrum bozukluğu olan çocukların sözel öykülemelerinin makro yapısal özellikleri: Akranları ile karşılaştırmalı bir çalışma. 5. International Eurosian Educational Research Congress, 3-5 Mayıs 2018, Antalya.

Ergül, C., Ökcün-Akçamuş, M. Ç., Akoğlu, G., Demir, E., Kılıç-Tülü, B., & Bahap-Kudret, Z. (2018, Nisan). Çalışma belleği ve bileşenlerinin okuma ve yazma becerilerinin kazanımındaki etkileri. 17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, 11-14 Nisan 2018, Ankara.

Ergül, C., Akoğlu, G., Ökcün-Akçamuş, M. Ç., Bahap-Kudret, Z., Demir, E., & Kılıç-Tülü, B. (2018, Nisan). Sesbilgisel farkındalık ve hızlı isimlendirme: Okuma başarısını yorduyor mu? 17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, 11-14 Nisan 2018, Ankara.

Ergül, C., & Demir, E. (2018, Nisan). Hızlı İsimlendirme Testi: Geçerlik, güvenirlik ve norm çalışması. 17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, 11-14 Nisan 2018, Ankara.

Ergül, C., Ökcün-Akçamuş, M. Ç., Akoğlu, G., Demir, E., Kılıç-Tülü, B., & Demir, Ş. (2018, Mart). Anasınıfına devam eden çocukların ev erken okuryazarlık ortamı, dil gelişimi ve çalışma belleğinin yılsonundaki erken okuryazarlık düzeyini yordama gücü: Boylamsal bir çalışma. 2. Uluslararası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi, 29 Mart-1 Nisan 2018, Antalya.

Ergül, C., Ökcün-Akçamuş, M. Ç., Akoğlu, G., Demir, E., Kılıç-Tülü, B., & Demir, Ş. (2017, Ekim). Çalışma belleği ve ev erken okuryazarlık ortamı erken okuryazarlık becerilerinin gelişiminde etkili mi? Türkçe konuşan çocuklar örneği. 5. Uluslararası Okul Öncesi Kongresi, 18-21 Ekim, 2017, Ankara, Turkey.

 

Ergül, C., Akoğlu, G., Ökcün-Akçamuş, M. Ç., & Demir, E. (2017, Mayıs). Anasınıfına devam eden çocuklarda hızlı isimlendirme ve sesbilgisel farkındalık becerileri ilişkili mi? Okuma başarısını etkileyen temel becerilere bir bakış. International Congress on Political, Economic and Social Studies, 19-22 May, 2017, Saraybosna, Bosna-Hersek.

 

Ergül, C., Demir, E., Ökcün-Akçamuş, M. Ç., Akoğlu, G., & Sarıca, A. D. (2017, Mayıs).  Okuma başarısının yordayıcıları olan çalışma belleği, hızlı isimlendirme ve sesbilgisel farkındalık becerilerinin alt SED’den gelen çocuklarda diğer SED düzeylerindeki akranları ile karşılaştırmalı olarak incelenmesi. IV th International Eurasian Educational Research Congress – EJER, 11-14 Mayıs 2017, Denizli, Türkiye.

 

Ergül, C., Ökcün-Akçamuş, M. Ç., Demir, E., Akoğlu, G., & Sarıca, A. D. (2017, Mayıs). Anasınıfı çocuklarının sözcük bilgileri ile çalışma belleği performansları arasındaki ilişkinin incelenmesi (Investigation of the relationship between children’s vocabulary and working memory). IV th International Eurasian Educational Research Congress – EJER, 11-14 Mayıs 2017, Denizli, Türkiye.

Altındağ-Kumaş, Ö., & Ergül, C. (2017, Nisan). Examination of addition and subtraction performances of students with and without learning disabilities. 3rd International Conference on Social Sciences and Education Research, 27-29 Nisan 2017, Roma, İtalya.Altındağ-Kumaş, Ö., & Ergül, C. (2017, Nisan). View of teachers about computation errors of students with and without learning disabilities. 3rd International Conference on Social Sciences and Education Research. 27-29 Nisan 2017, Roma, İtalya.Özbek, A. B., & Ergül, C. (2017, Nisan). İlkokul 4. sınıf kitaplarının okunabilirliklerinin değerlendirilmesi (Evaluation of the readability of fourth grade books). 7th International Congress of Research in Education (VII. Uluslarası Eğitimde Araştırmalar Kongresi). 27-29 Nisan 2017, Çanakkale, Türkiye.Ergül, C., Karaman, G. ve Akoğlu, G. (2015, Mayıs). The long term effectiveness of dialogic reading intervention in the acquisition of reading skills. Uluslararası Eğitim Kongresi: Gelecek İçin Eğitim. Ankara Üniversitesi, Ankara. Kargın, T., Ergül, C. & Güldenoğlu, B. (2014). 5 yaş grubundaki çocukların erken okuryazarlık becerilerinin değerlendirilmesi: Erken  Okuryazarlık  Testi   (EROT). Uluslararası  Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi, 3-6 Nisan 2014, Antalya, Türkiye.Ergül, C., Akoğlu, G., Tufan, M., Karaman, G., Kudret, Z. B., & Kesiktaş, D. (2012, Ekim).  Effectiveness of dialogic book reading to improve early literacy skills of kindergartners. DEC’s 28th Annual International Conference on Young Children with Special Needs and Their Families, Minneapolis, MN, ABD. Ergül, C., Kargın, T., Güldenoglu, B. (2012, Kasım).  Validity/reliability of the test of early literacy skills for Turkish children. DEC’s 28th Annual International Conference on Young Children with Special Needs and Their Families. Minneapolis, MN, ABD.

 

Ergul, C. & Burstein, K. (2009, Nisan).  Curriculum-based decision making in an early literacy program. American Educational Research Association Annual Meeting, San Diego, CA, ABD.

 

Ergul, C. & Burstein, K. (2009, Nisan).  Effectiveness of curriculum-based decision making to enhance early literacy skills. CEC Convention and Expo, Seattle, WA, ABD.

 

Burstein, K. & Ergul, C. (2008, Mayıs). Measuring Things that Matter: Evaluating Community Based Initiatives. 1st Annual Family Leadership Conference, Phoenix, AZ, ABD.

Ergul, C., Burstein, K., Bryan, T., & Christie, J. (2007, Nisan). Addressing the Early Literacy Development of Preschool English Language Learners in a Science-Based Preschool Program. American Educational Research Association Annual Meeting, Chicago, IL, ABD.

Ergul, C., Bryan, T., Burstein, K., & Christie, J. (2006, Nisan). Data-driven early literacy instruction for young English language learners with special needs. American Educational Research Association Annual Meeting, San Francisco, CA, ABD.

Ergul, C. & Chao, P. C. (2004, Kasım). Home-based intervention for early language and behavior problems. 28th Annual Teacher Educators for Children with Behavior Disorders Conference, Tempe, AZ, ABD.

Ergul, C. & Bryan, T. (2004, Nisan). Language development and narrative skills of young children with special health care needs. American Educational Research Association Annual Meeting, San Diego, CA, ABD.

Ergul, C. (2003, Kasım). Early assessment of behavioral problems in young children with special health care needs. 27th Annual Teacher Educators for Children with Behavior Disorders National Conference, Tempe, AZ, ABD.

Ergul, C. (2003, Ekim). Symposium: Secondary analysis of large data sets: Perks and pitfalls for educational researchers. Arizona Educational Research Organization Annual Conference, Tempe, AZ, ABD.

Ulusal kongrelerde sunulmuş sözlü bildiriler

 

Özgür Yılmaz, Ç., & Ergül, C. (2016, Ekim). 5-10 yaş grubu çocuklara yönelik Çalışma Belleği Ölçeğinin geçerlik-güvenirlik çalışması. 26. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.

 

Kılıç -Tülü, B. ve Ergül, C. (2016, Ekim). Öğrenme güçlüğü olan çocukların duyguları tanıma becerileri. 26. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.

 

Güldenoğlu, B., Kargın, T., & Ergül, C. (2015, Aralık). Sesbilgisel farkındalık becerilerinin okuma ve okuduğunu anlama üzerindeki etkisi: Boylamsal bir çalışma.  24. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Üsküdar Üniversitesi, İstanbul.

 

Kargın, T., Ergül, C., Büyüköztürk, Ş., & Güldenoğlu, B. (2015, Aralık). Anasınıfı çocuklarına yönelik Erken Okuryazarlık Testi (EROT) geliştirme çalışması. 24. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Üsküdar Üniversitesi, İstanbul.

Ergül, C. ve Akoğlu, G. (2015, Mayıs). Sınıf ve aile temelli etkileşimli kitap okuma uygulamalarının erken okuryazarlık ve okuma becerilerine etkileri. Uluslararası Katılımlı III. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Kongresi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

 

Ergül, C. (2015). Etkileşimli kitap okuma. 1. Ulusal Gelişimsel Yetersizlik Sempozyumu. Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.

 

Kılıç-Tülü, B. ve Ergül, C. (2014, Ekim). Öğrenme güçlüğü olan çocukların duygu durumlarına ilişkin sözel olmayan ipuçlarını algılama becerileri. 24. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Trakya Üniversitesi, Edirne.

 

Ergül, C., Akoğlu, G., ve Kesiktaş, D. (2013, Ekim).  Erken okuryazarlık becerilerinin geliştirilmesine yönelik etkileşimli kitap okuma (EKO) uygulamaları. Çalıştay, 23. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.

Akoğlu, G., Ergül, C., Tufan, M., Kesiktaş, D., Karaman, G., & Bahap-Kudret, Z. (2013, Mayıs). Etkileşimli kitap okuma programının alıcı ve ifade edici dil becerilerine etkisinin incelenmesi. 7. Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, Kocaeli.

Ergül, C., Akoğlu, G., Tufan, M.,, Kesiktaş, D., Karaman, G., Bahap Kudret, Z. (2013, Nisan).  Etkileşimli kitap okuma. Eğitim Reformu Girişimi, 10. Eğitimde İyi Örnekler Konferansı, Sabancı Üniversitesi, İstanbul.

Ergül, C., Akoğlu, G., Tufan, M., Karaman, G., Kudret, Z. B., & Kesiktaş, D. (2012, Ekim).  Bir erken müdahale programı olarak etkileşimli kitap okuma programının etkililiğinin incelenmesi. 22. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Trabzon, Türkiye.

Ergül, C., Alak, G., Bayraklı, H., Seçkin, Ş., & Altındağ, Ö.  (2012, Ekim). Özgül öğrenme güçlüğü olan ilköğretim öğrencilerinin görsel ve işitsel algı ile okuma, yazma ve matematik performanslarının incelenmesi. 22. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Trabzon, Türkiye.

 

Ergül, C., Demir, Ş., & Kudret, Z. B. (2012, Şubat). Sınıf öğretmenlerinin özgül öğrenme güçlüğüne ilişkin bilgi düzeyleri ve tanı almış öğrencilere yönelik uygulamaları. Uluslararası Katılımlı 1. Ulusal Disiplinlerarası Erken Müdahale Kongresi, Antalya, Türkiye.

 

Ergül, C., Akoğlu, G., Kesiktaş, D.,   Kudret, Z. B., Karaman, G., & Tufan, M. (2012, Şubat). Alt, orta ve üst SED okullardaki anasınıflarında kitap okuma etkinlikleri: Betimsel bir çalışma. Uluslararası Katılımlı 1. Ulusal Disiplinlerarası Erken Müdahale Kongresi, Antalya, Türkiye.

 

Ergül, C. (2011, Ekim). Okuma problemleri yaşayan 3. sınıf öğrencilerin alt SED okullardaki sıklığı ve okuma becerilerinin öğrenme güçlüğü riski açısından değerlendirilmesi. 21. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Gazimağusa, KKTC.

 

Ergül, C., Baydık, B., & Demir, Ş. (2010, Ekim). Özel eğitim öğretmen adaylarının ve öğretmenlerinin zihin engelliler öğretmenliği lisans programı yeterliklerine ilişkin görüşleri ve bu görüşlerin farklı değişkenler açısından incelenmesi. 20. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Gaziantep, Türkiye.

 

Baydık, B., Ergül, C., & Bahap, Z. (2010, Ekim). Sınıf öğretmenlerinin okuma güçlüğü olan öğrencilerin okuma akıcılığı sorunlarına ve okuma akıcılığını artırmaya yönelik kullandıkları yöntemlere ilişkin görüşlerinin incelenmesi. 20. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Gaziantep, Türkiye.

 

Ergül, C. (2009, Ekim). Öğrenme güçlüğü ile tanımlanma riskini azaltmaya yönelik bir erken eğitim programı. 19. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Marmaris, Türkiye.